Ráčiky z Panónskeho jazera: jediné svojho druhu na svete!

Miocénne morské sedimenty v strednej a východnej Európe sú pozostatkom niekďajšieho Paratetýdneho mora. Išlo o sieť morských paniev, ktoré boli čas od času prepojené s Mediteránom, Atlantikom a Indo-Pacifikom. Toto epikontinentálne more sa tiahlo od Švajčiarska cez celú strednú Európu až po oblasť dnešného Kaspického mora, ktoré je posledným zvyškom niekďajšej slávy Paratetýdy. Paratetýda sa…

celý článek

Llallawavis scagliai: jak zněly hlasy hrůzoptáků?

Navzdory často opakovanému tvrzení, že se křehké a duté ptačí kosti dochovávají jen špatně a zřídka, je fosilní záznam ptáků pozoruhodně bohatý a kompletní. Nejlepší ukázkou toho je fascinující fakt, že v řadě ptačích skupin vymřelé druhy co do počtu překonávají žijící zástupce. To platí např. pro tučňáky, myšáky nebo…

celý článek

Záhadné vetulikólie sú nám bližšie, ako si myslíte

Počas kambrickej explózie došlo k rozvoju veľkého množstva telových plánov (tzv. Baupläne) mnohobunkových živočíchov. Viaceré čudá („oddballs“ podľa Goulda) sa za niekoľko posledných dekád podarilo úspešne zaradiť do príbuzenstva dnes prekvitajúcich skupín. O skutočnej identite niektorých sa však stále vedú búrlivé diskusie. Jedným z takých orieškov je aj skupina Vetulicolia. Pôvodne bola pokladaná…

celý článek

Vítej zpátky, brontosaure!

Tým paleontologů vedený Emanuelem Tschoppem z lisabonské univerzity NOVA publikoval 7. dubna studii, kterou zatím patrně jen málokdo přečetl celou (má totiž 298 stran). Už v samotný den jejího publikování však o výzkumu informovala celá řada médií. Čím to? Díky brontosaurovi! Zdá se totiž, že populární jméno Brontosaurus, které z vědecké literatury…

celý článek