Qijianglong guokr, nový sauropod z Číny

Sauropodní dinosauří patří beze sporu k nejzajímavějším obratlovcům, kteří kdy kráčeli po naší planetě. Dosahovali ohromných rozměrů, které nezřídka přesahovaly 30 m délky, a hmotnosti v řádech desítek tun. K nejintenzivněji studovaným zástupcům této skupiny patří pokročilé druhy z kladu Neosauropoda. Ten se štěpí na dvě rozsáhlé evoluční větve. K jedné patří tak populární dinosauři, jako např. Apatosaurus, Dicraeosaurus, Diplodocus nebo Rebbachisaurus. Druhá pak obsahuje brachiosauridy, euhelopodidy, titanosaury a další mohutně stavěné sauropody. Známými představiteli tohoto kladu jsou např. Argentinosaurus, Euhelopus, Brachiosaurus, Nemegtosaurus nebo třeba Saltasaurus.

Mamenchisaurus očima Michela Fontaine.

Byť ještě zdaleka neznáme příbuzenské vztahy mezi těmito dinosaury tak dobře, jak bychom chtěli, jedná se bez diskuzí o nejlépe prostudované sauropody. Mnohem hůře jsou na tom jejich starší příbuzní, s nimiž neosauropodi tvoří skupinu Eusauropoda. Tato obrovská skupina dinosaurů zahrnuje kromě neosauropodů celou řadu úchvatných forem, z nichž patrně nejzáhadnějšími jsou ty, jež jsme si zvykli nazývat „mamenchisauridy“. Ačkoli se dá říct, že proslulý Mamenchisaurus si najde své místo téměř v každé knize o dinosaurech, naše znalosti na téma tohoto gigantického asijského býložravce jsou poměrně omezené. V současnosti rozlišujeme hned několik druhů mamenchisaura. Nejčastěji slýcháváme o druzích M. constructus (ten byl prvním popsaným mamenchisaurem), M. hochuanensis, M. sinocanadorum a M. youngi. Jistě je však mamenchisaurem pouze první jmenovaný. Není vyloučeno, že ostatní druhy, včetně těch, které jsme si nezmínili, budeme v budoucnu nazývat úplně jinými jmény. K tomu však ještě potřebujeme mnoho hodin ustavičného studia, které by vedlo k lepšímu pochopení jejich společného původu.

Tým vedený Li-ta Singem z Čínské univerzity geologických věd nyní popsal nového sauropoda ze svrchní jury souvrství Suej-ning na jihu Číny, který dostal poněkud krkolomné jméno Qijianglong guokr (čti „čchiťianglung guokr“). Nový dinosaurus je znám na základě několika kosterních elementů lebky, kompletní série krčních obratlů, série hrudních a několika ocasních obratlů, levé stydké kosti, prstního článku zadní končetiny a několika dalších fragmentů obratlů a žeber. Dle analýzy příbuzenských vztahů spadá do skupiny tvořené několika druhy mamenchisaura a dalšími čínskými sauropody (Chuanjiesaurus, Omeisaurus, Yuanmousaurus). Zajímavostí, která však není novinkou, je skutečnost, že různé druhy mamenchisaura si navzájem nejsou blíže příbuzné než některým jiným, soudobým sauropodům. Data, která nám poskytl nález ve formě druhu Qijianglong guokr, sice obohacují naše znalosti na téma rané evoluce eusauropodů, zároveň však opět ukazují, že bychom se těmto dosud problematickým sauropodům měli věnovat mnohem více. A začít bychom měli zevrubnou revizí toho, co už jsme dávno pojmenovali, tedy druhů mamenchisaura.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Daniel Madzia

Geolog a paleontolog, doktorand Institutu paleobiologie Polské akademie věd. Účastník vykopávek ve Spojených státech, Rusku a Polsku. Autor popisu prvního českého neptačího teropoda.

Napsat komentář