Stratigrafická tabulka

Níže uvedená tabulka byla vytvořena na základě Mezinárodní stratigrafické tabulky, je aktuální ke konci roku 2014 a zahrnuje pouze chronostratigrafické termíny. Jejich geochronologické ekvivalenty jsou uvedeny pod tabulkou, kde je rovněž vysvětlen rozdíl mezi chronostratigrafickou a geochronologickou terminologií.

 

EONOTEMERATEMÚTVARODDĚLENÍSTUPEŇMILIONY LET
fanerozoikumkenozoikumkvartérholocén0,0117
pleistocénsvrchní0,126
střední0,781
calabr1,80
gelas2,58
neogénpliocénpiacenz3,600
zancl5,333
miocénmessin7,246
torton11,63
serraval13,82
langh15,97
burdigal20,44
aquitan23,03
paleogénoligocénchat28,1
rupel33,9
eocénpriabon37,8
barton41,2
lutet47,8
ypres56,0
paleocénthanet59,2
seland61,6
dan66,0
mezozoikumkřídasvrchnímaastricht72,1±0,2
campan83,6±0,2
santon86,3±0,5
coniak89,8±0,3
turon93,9
cenoman100,5
spodníalb~113,0
apt~125,0
barrem~129,4
hauteriv~132,9
valangin~139,8
berrias~145,0
jurasvrchnítithon152,1±0,9
kimmeridž157,3±1,0
oxford163,5±1,0
střednícallov166,1±1,2
bathon168,3±1,3
bajok170,3±1,4
aalen174,1±1,0
spodnítoark182,7±0,7
pliensbach190,8±1,0
sinemur199,3±0,3
hettang201,3±0,2
triassvrchnírhaet~208,5
nor~227
carn~237
středníladin~242
anis247,2
spodníolenek251,2
indu252,17±0,06
paleozoikumpermlopingchanghsing254,14±0,07
wuchiaping259,8±0,4
guadalupcapitan265,1±0,4
word268,8±0,5
road272,3±0,5
cisuralkungur283,5±0,6
artinsk290,1±0,26
sakmar295,0±0,18
assel298,9±0,15
karbonpennsylvansvrchnígzhel303,7±0,1
kasimov307,0±0,1
střednímoscov315,2±0,2
spodníbashkir323,2±0,4
mississipsvrchníserpukhov330,9±0,2
střednívisé346,7±0,4
spodnítournai358,9±0,4
devonsvrchnífamen372,2±1,6
frasn382,7±1,6
střednígivet387,7±0,8
eifel393,3±1,2
spodníems407,6±2,6
prag410,8±2,8
lochkov419,2±3,2
silurpřídolí423,0±2,3
ludlowludford425,6±0,9
gorst427,4±0,5
wenlockhomer430,5±0,7
sheinwood433,4±0,8
llandoverytelych438,5±1,1
aeron440,8±1,2
rhuddan443,8±1,5
ordoviksvrchníhirnant445,2±1,4
kat453,0±0,7
sandby458,4±0,9
střednídarriwil467,3±1,1
daping470,0±1,4
spodníflo477,7±1,4
tremadok485,4±1,9
kambriumfurongstupeň 10~489,5
jiangshan~494
paib~497
oddělení 3guzhang~500,5
drum~504,5
stupeň 5~509
oddělení 2stupeň 4~514
stupeň 3~521
terreneuvstupeň 2~529
fortun541,0±1,0
prekambriumproterozoikumneoproterozoikumediacar~635
cryogen850
ton1000
mezoproterozoikumsten1200
ectas1400
calymm1600
paleoproterozoikumstather1800
orosir2050
rhyak2300
sider2500
archaikumneoarchaikum2800
mezoarchaikum3200
paleoarchaikum3600
eoarchaikum4000
hadaikum~4600

Horniny a čas jsou fundamentálně odlišnými entitami, a tak je nezbytné mít to na paměti v případech, kdy mluvíme o záležitostech spjatých se vzájemnými vztahy hornin a dějinami naší planety.

V rámci stratigrafické terminologie rozlišujeme chronostratigrafické a geochronologické termíny. Mluvíme-li o horninách a jejich vzájemných souvislostech (např. vzájemné pozici vrstev), používáme termíny chronostratigrafické. Naopak mluvíme-li o událostech v čase, volíme termíny geochronologické. Jak ve svém, dnes již téměř klasickém článku, uvedl americký geolog Donald Owen, vrstvy se neměří v rocích a čas v metrech!

Vztáhneme-li si toto pravidlo např. na našeho jurského teropoda z okolí Brna, můžeme říct, že se jednalo tetanuru pozdní jury, jejíž fosilní materiál pochází ze sedimentárních hornin jury svrchní.

Jinými slovy, mluvíme-li o horninách a jejich vzájemných souvislostech, měli bychom používat termíny jako spodní a svrchní jura. Události však měly své místo v rané nebo pozdní juře.

Podobně je tomu s označeními stratigrafických jednotek. Podívejme se nyní na samotný počátek naší stratigrafické tabulky. V čem spočívají rozdíly? Zatímco v chronostratigrafii (stejně jako v tabulce) máme eonotemy, eratemy, útvary, oddělení a stupně, v geochronologii mluvíme o eonech, érách, periodách, epochách a věcích.

Moravská tetanura tedy pochází z vrstev oxfordského stupně, jež je součástí svrchního oddělení jurského útvaru, v rámci mezozoického eratemu, náležícího k fanerozoickému eonotemu. Žila však během oxfordského věku, pozdní epochy jurské periody, v éře mezozoika, patřící k eonu fanerozoika.

Comments are closed