Vjazniki, Rusko (2013)

Galerie snímků z paleontologického terénního výzkumu ve Vjaznikách, v Rusku. Místní svrchnopermské písky zahrnují fosilní materiál obratlovců z doby nedlouho před největším vymíráním v dějinách naší planety. Terénní výzkum se konal v září 2013, byl organizován Tomaszem Sulejem z Institutu paleobiologie Polské akademie věd a účastnili se ho mezi jinými také dva Češi (Jakub Březina a Daniel Madzia). Vykopávky byly výjimečně náročné. Práce probíhaly na několika strmých, zprvu zarostlých svazích. Teplota se většinou pohybovala těsně pod 10 °C; bylo zataženo a prakticky neustále pršelo. Snímky v galerii jsou chráněny autorským právem a k jejich využití je nezbytný písemný souhlas autorů.

Comments are closed