České paleontologické fórum

You need to log in to create posts and topics.

Diplocynodon – jediný český aligátor a jeho svět

Během třetihor bylo Česko tropickým rájem, oplývajícím životem.  Žili tu předchůdci spousty živočichů, které máte dnes možnost potkat jen v ZOO. Například nosorožci, kočky a tapíři. A náš aligátor byl jedním z nich.

Jeho nálezy pocházejí ze severních a severozápadních Čech a datují se od eocénu do spodního miocénu (před zhruba 25-20 miliony let). Nálezů jsou stovky, většinou osteodermy (ochranné destičky z hřbetu) a zuby, ale protože aligátoři se určují podle stavby lebky, jen minimum z nich lze určit do druhu.

Paleontologové i tak dokázali rozpoznat 2 různé druhy rodu Diplocynodon. Diplocynodon darwini a vzácnější příbuzný Diplocynodon ratelii. Za jejich výzkumem stojí hlavně Mgr. Milan Chroust, který jejich popisu věnoval několik vědeckých prací.

Diplocynodon byl malý, maximálně 2 metry dlouhý, aligátor, který obýval naše jezera a močály. Živil se rybami, žábami, kterých se tu vyskytovalo mnoho. O potravu tedy neměl nouzi.

Mezi další stravu Diplocynodona patřili i menší kopytníci jako například Lagomeryx praestans. Dokonce bylo nalezeno několik kostí tohoto jelínka se stopami po aligátořích zubech. Což je poměrně vzácný úkaz.

Jeho jedinou potenciální konkurencí byl Andrias bohemicus. Impozantní, více než metr dlouhý, obojživelník se řadí mezi velemloky, kteří dnes žijí pouze ve východní Asii a hrozí jim vyhynutí. Živil se jinými obojživelníky a rybami a je pravděpodobné, že se střetu s podobně velkým plazem spíše vyhýbal. Proto byli schopní spolu koexistovat. Diplocynodon byl ale výrazně úspěšnější a známe jeho pozůstatky z mnohem více lokalit.

Předpokládá se, že Diplocynodon se vyvinul už ve svrchní křídě. První fosilní pozůstatky ale pocházejí až z eocénu. V této době byl Diplocynodon jediný evropský rod aligátora, a proto se mu dařilo. Téměř bez konkurence se rozšířil do celé Evropy. To se ale brzy mělo změnit. Podnebí se začalo ochlazovat a náš malý aligátor se začal stahovat do teplejších oblastí a ze střední a severní Evropy se vytratil. Poslední ránu mu zasadil nástup konkurenčního rodu Crocodylus a tak definitivně mizí zhruba před 8 miliony let.

Na obrázku: Diplocynodon ratelii od José Antonio Peñas.(https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170329102451.htm)

Výsledek obrázku

Comments are closed.