Databáze dinosaurů

Dinosauři (Dinosauria) jsou výjimečnou skupinou obratlovců, jejíž nejstarší fosilní záznam pochází z sedimentárních vrstev svrchního triasu. Není však vyloučeno, že poslední společný předek všech dinosaurů žil již během triasu středního. Databáze zahrnuje stručný přehled popsaných druhů neptačích dinosaurů, shrnutí jejich příbuzenských vztahů či  diskuzi ekologických souvislostí.

.

Příbuzenské vztahy • Paleoekologie • Jak se orientovat v databázi

databaze_dinosauri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Comments are closed