Stegosaurus byl rozeným zabijákem

Populární severoamerický tyreofor Stegosaurus patří k nejznámějším dinosaurům vůbec. Tato kráčející pevnost s výraznými hřbetními deskami je jedním z nejznámějších výjevů dinosauřího světa, kterou si dobře zapamatují již malé děti. Tohoto pozdně jurského býložravce v roce 1877 vědecky popsal paleontolog Othniel Charles Marsh (1831–1899), známý protagonista tzv. války o kosti.…

celý článek

Erpetonyx arsenaultorum, nový raný amniot z Kanady

Výzkum původu a rané evoluce blanatých (amniotních) obratlovců je důležitou oblastí paleontologie, protože je přímo spjatý s přechodem obratlovců k plně suchozemskému způsobu života. Původ kladu Amniota je předpokládán na raný či střední pennsylvan (před přibližně 315 až 320 miliony let), kdy se od posledního společného předka všech blanatých oddělila větev vedoucí k…

celý článek

Záhadný archosauriform Dongusuchus

Biologické rozmanitosti blanatých (amniotních) obratlovců z periody triasu, tedy z doby před přibližně 252 až 201 mil. let, zatím téměř nerozumíme. Avšak není tomu tak proto, že bychom snad z triasových sedimentů neměli dostatek fosilního záznamů. Zkamenělin máme relativně mnoho. Jejich různorodost a jedinečnost je nicméně tak významná, že si s těmito živočichy často nevíme vůbec…

celý článek

Dearcmhara shawcrossi, nový ichtyosaur ze Skotska

Mezinárodní tým vědců vedený americkým paleontologem Stephenem L. Brusattem z Edinburské univerzity popsal nového ichtyosaura ze skotské spodní až střední jury. Ryboještěr, jež je dle autorů raným představitelem relativně dobře poznané a široce rozšířené skupiny Neoichthyosauria, dostal jméno Dearcmhara shawcrossi a je znám pouze na základě nekompletní kosti pažní a třech obratlů (jednoho hřbetního…

celý článek

Tyrannosaurus ve vesmíru

Jak už tomu bývá ve všech profesích, některé věci jsou velmi důležité, jiné (a těch je nejvíc) mají důležitost jakési střední hodnoty a konečně se vyskytují i věci málo důležité nebo dokonce naprosto nepodstatné. V paleontologii jsme tak analogicky letos mohli obdivovat skutečně úžasné nové poznatky (ať už jde o…

celý článek

Mohli gigantičtí pterosauři létat?

Je skutečně ohromující, jak obří byli největší pterosauři. Rozpětí křídel rekordních zástupců kladu Azhdarchidae, do jejichž příbuzenstva mimochodem možná patří také pterosaurus objevený na našem území (Cretornis hlavaci), přesahovalo 10 metrů a snad se mohlo blížit i dvanácti metrům. Tím už se prakticky vyrovnají bojovým stíhačkám a trojnásobně překonávají největší…

celý článek

Katastrofa na konci křídy obdobím vzestupu

Je obecně známou skutečností, že v době před 66 miliony let dopadl do oblasti dnešního Mexického zálivu obří meteorit o průměru kolem deseti kilometrů a přispěl nejspíš k vyhynutí tehdejší megafauny, k níž počítáme zejména neptačí dinosaury. Důsledky této katastrofy jsou předmětem mnoha diskuzí. Ty se však týkají především živočichů. Ve hře…

celý článek

Zdobil edmontosaurovu hlavu hřebínek?

Další fantastický objev tzv. hadrosauří mumie pochází z oblasti západně od města Grande Prairie v kanadské provincii Albertě. Nález hadrosaurida známého druhu Edmontosaurus regalis nyní dokazuje, že na hlavách těchto jinak „plochohlavých“ kachnozobých dinosaurů přece jen nějaké hřebínky byly. Pouze nešlo o hřebeny kostěné, které by se tedy mohly snadno…

celý článek

Záhada deinocheira rozluštěna

Mongolští neptačí dinosauři patří k nejdůkladněji prostudovaným a tím pádem i nejlépe poznaným druhohorním dinosaurům. Přičinilo se k tomu hned několik mezinárodních vědeckých expedic, jejichž výsledkem jsou ohromné sběry fosilního materiálu uloženého v několika vědeckých institucích na světě. Před půl stoletím se do Mongolska vydali také naši severovýchodní sousedé z Polska, díky jejichž rozsáhlým…

celý článek

Psittacosaurus a jeho zdeformované zkameněliny

K nejhorším a patrně zároveň i nejčastěji opomíjeným nepřátelům paleontologa patří nepříjemná možnost, že zkoumaná fosílie byla vlivem geologických procesů, které na ni působily, zdeformovaná. Nějakých deformací je sice možné si na fosilním materiále povšimnout vždy (nebo minimálně v drtivé většině případů), občas však mohou nabrat pěkně zákeřnou podobu. Stává se totiž,…

celý článek