Potravné návyky „vodných škorpiónov“

Vyhynuté eurypteridy, často trochu zavádzajúco označované ako „vodné škorpióny“, sú jednou z hlavných skupín klepietkavcov (Chelicerata). Významným kladom v rámci eurypteridov sú kozmopolitné pterygotidy, ktoré našu planétu obývali počas silúru a devónu. Charakterizujú ich tri veľké veci: 1) veľké telesné rozmery, 2) obrovské dopredu smerujúce chelicery a 3) veľké oči.…

celý článek

Ráčiky z Panónskeho jazera: jediné svojho druhu na svete!

Miocénne morské sedimenty v strednej a východnej Európe sú pozostatkom niekďajšieho Paratetýdneho mora. Išlo o sieť morských paniev, ktoré boli čas od času prepojené s Mediteránom, Atlantikom a Indo-Pacifikom. Toto epikontinentálne more sa tiahlo od Švajčiarska cez celú strednú Európu až po oblasť dnešného Kaspického mora, ktoré je posledným zvyškom niekďajšej slávy Paratetýdy. Paratetýda sa…

celý článek

Záhadné vetulikólie sú nám bližšie, ako si myslíte

Počas kambrickej explózie došlo k rozvoju veľkého množstva telových plánov (tzv. Baupläne) mnohobunkových živočíchov. Viaceré čudá („oddballs“ podľa Goulda) sa za niekoľko posledných dekád podarilo úspešne zaradiť do príbuzenstva dnes prekvitajúcich skupín. O skutočnej identite niektorých sa však stále vedú búrlivé diskusie. Jedným z takých orieškov je aj skupina Vetulicolia. Pôvodne bola pokladaná…

celý článek

Ordovický anomalokarid filtroval planktón!

Anomalokaridy („čudné raky“) patria medzi najslávnejšie príbuzné článkonožcov, i keď ich vývojové vzťahy boli vyjasnené iba nedávno. Ich prvé fosílie opísal Charles D. Walcott pred vyše storočím z kambrických usadenín Kanady, pričom v pomyselnom holywoodskom trháku o kambrickej explózii by ich režisér nepochybne obsadil do úlohy hlavného záporáka. Vo väčšine prípadov totiž išlo o predátory…

celý článek

Objavená najstaršia krabia larva

Desaťnožce (Decapoda) sú evolučne jednou z najúspešnejších skupín mnohobunkových organizmov. Tvoria mimoriadne diverzifikovanú skupinu článkonožcov (Arthropoda), ktorej zástupcovia obývajú plytké oblasti kontinentálnych šelfov ale aj dná hlbokých morí a oceánov. Nájdeme ich aj v riekach a jazerách, viaceré sa prispôsobili životu na suchej zemi a niektoré dokonca obývajú jaskynné systémy či zliezajú stromy. Kvôli…

celý článek